Nieuw-logo-voor-BBCA

BBCA volledig in een nieuw jasje

Zoals elke vereniging die met haar tijd wil meegaan, zo ook BBCA.
Daarom werd einde 2018 beslist om over te gaan tot het opfrissen van het bestaande logo en een volledige redesign van onze website .
Omdat een aantal elementen niet mochten verloren gaan zoals, de oprichtingsdatum, de Belgische kleuren en een basketbal werd er gekozen voor dit nieuwe logo.


Het is de bedoeling in de toekomst een gepaste slogan te gebruiken om onze vereniging op een krachtige manier naar buiten te brengen.


Op de nieuwe website zullen een aantal vernieuwingen aanwezig zijn, zoals het bekijken van een aantal rebounds (ons digitaal coaches magazine). Verder wordt er ook gekeken hoe we in de nabije toekomst de website kunnen uitbreiden met meer interessante informatie en coachingmateriaal.


We hopen op deze manier onze 200 trouwe leden te motiveren om de site regelmatig te bezoeken, en natuurlijk de niet aangesloten coachen te overtuigen om ook lid te worden van
onze prachtige nationale vereniging.

Oud logo

Nieuw logo

Comments are closed.